Dowiedz się więcej

Punkt konsultacyjny

Zadaniem punktu konsultacyjnego jest podjęcie natychmiastowych działań interwencyjnych w sprawach związanych z uzależnieniami, przemocą domową, oraz trudną młodzieżą.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Programy zdrowotne

Programy zdrowotne skierowane dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu i innych uzależnień behawioralnych, a także do dzieci i młodzieży dyslektycznych i z ADHD.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Poradnie terapeutyczne

Poradnie terapeutyczne oferują kompleksowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków, leków, nikotyny, a także z zaburzeniami nerwicowymi.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Świetlica socjoterapeutyczna

Celem pracy świetlicy jest opieka nad dziećmi i młodzieżą od 7 do 18 roku życia, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie czasu wolnego.

Dowiedz się więcej

Ośrodek TOTU udziela profesjonalnej pomocy osobom z problemem alkoholowym, uzależnionym i ich rodzinom.

Poznaj naszą kadrę

Wystarczy przyjść:

  • Wskazany jest uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu pierwszej wizyty.
  • Mogą korzystać z niej wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.
  • Pomoc w naszym Ośrodku jest bezpłatna.