Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Aktualności

2712.2022
Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych wykonywanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

Czytaj dalej
1212.2022
Ogłoszenie konkursu

Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TOTU- SPZOZ ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...

Czytaj dalej
2710.2020
Procedura postępowania przyjęcia pacjenta w warunkach pandemii COVID-19

Do ośrodka mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W poczekalni mogą znajdować się tylko 2 osoby z zachowaniem 2m odstępu. Pozostałe osoby oczekują na...

Czytaj dalej
2610.2020
Procedura postępowania z pacjentem, z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2

Jeżeli osoba spełnia epidemiologiczne kryteria przypadku podejrzanego tzn.: występuje co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego takich jak gorączka, kaszel, duszność ORAZ SPEŁNIA CO NAJMNIEJ JEDNO Z...

Czytaj dalej
2505.2020
Program Grantowy Fundacji ING Dzieciom

Chcieliśmy się podzielić wspaniałą wiadomością!🤗🤗🤗 Jakiś czas temu nasza Świetlica wzięła udział w Programie Grantowym Fundacji ING Dzieciom „Wsparcie dla organizacji w czasie epidemii” dedykowanym dla szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i...

Czytaj dalej