Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Aktualności

0304.2024
Oferta pracy

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ ogłasza nabór kandydatów na wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej „Kryjówka”. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia w kierunku pedagogika lub psychologia lub nauczanie początkowe lub...

Czytaj dalej
2012.2023
Grupa pracy z lękiem

W 2023 roku uruchomiliśmy „Warsztat umiejętności radzenia sobie z lękiem” dla osób, które ukończyły 12-sto tygodniową grupę pracy z lękiem. W 2024 roku zapraszamy do udziału w krótkoterminowej grupie pracy...

Czytaj dalej
2710.2020
Procedura postępowania przyjęcia pacjenta w warunkach pandemii COVID-19

Do ośrodka mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W poczekalni mogą znajdować się tylko 2 osoby z zachowaniem 2m odstępu. Pozostałe osoby oczekują na...

Czytaj dalej
2610.2020
Procedura postępowania z pacjentem, z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2

Jeżeli osoba spełnia epidemiologiczne kryteria przypadku podejrzanego tzn.: występuje co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego takich jak gorączka, kaszel, duszność ORAZ SPEŁNIA CO NAJMNIEJ JEDNO Z...

Czytaj dalej
2505.2020
Program Grantowy Fundacji ING Dzieciom

Chcieliśmy się podzielić wspaniałą wiadomością!🤗🤗🤗 Jakiś czas temu nasza Świetlica wzięła udział w Programie Grantowym Fundacji ING Dzieciom „Wsparcie dla organizacji w czasie epidemii” dedykowanym dla szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i...

Czytaj dalej