2012.2023
Grupa pracy z lękiem

W 2023 roku uruchomiliśmy „Warsztat umiejętności radzenia sobie z lękiem” dla osób, które ukończyły 12-sto tygodniową grupę pracy z lękiem. W 2024 roku zapraszamy do udziału w krótkoterminowej grupie pracy...

Czytaj dalej
2710.2020
Procedura postępowania przyjęcia pacjenta w warunkach pandemii COVID-19

Do ośrodka mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W poczekalni mogą znajdować się tylko 2 osoby z zachowaniem 2m odstępu. Pozostałe osoby oczekują na...

Czytaj dalej