O OŚRODKU

Kilka podstawowych informacji na temat naszego ośrodka TOTU.

Kilka słów o ośrodku

Najpierw diagnoza później
leczenie – nigdy odwrotnie…
Ta prosta zasada jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań.

Ośrodek TOTU istnieje od 2002 roku. Od samego początku w strukturach Ośrodka działają poradnie:

Początkowa misja Ośrodka – ta która powstała jeszcze w latach 90 – zakładała, iż Ośrodek będzie łączył działania opiekuńcze, profilaktyczne i terapeutyczne wśród rodzin z problemem alkoholowym. W chwili obecnej oferta Ośrodka jest kierowana do wszystkich osób cierpiących z powodu uzależnień od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości, stanów lękowych, trudności wychowawczych, zaburzeń psychicznych i emocjonalnych dzieci i młodzieży. Dzisiaj działania Ośrodka koncentrują się wokół misji brzmiącej:

Jesteśmy po to, aby pomagać osobom w kryzysie
wykorzystując całą swoją wiedzę i zaangażowanie w dążeniu do zdrowia pacjentów.

Kadrę Ośrodka stanowią lekarze psychiatrzy, psycholodzy i pedagodzy. Dominującym narzędziem terapeutycznym w Ośrodku jest psychoterapia prowadzona przez certyfikowanych psychoterapeutów.

POLITYKA JAKOŚCI

Priorytetowym celem Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach jest pomoc osobom w kryzysie dzięki zaangażowaniu w dążenie do zdrowia Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług medycznych, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Cel ten realizujemy poprzez:

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników Placówki o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2015.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach podczas udzielania świadczeń zdrowotnych:

pragnie zagwarantować zachowanie pełnego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Naszym pacjentom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji dotyczących danych osobowych.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Dyrektora, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

Placówka zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.