Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Ogłoszenie konkursu

 12.12.2022

Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej TOTU- SPZOZ ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowanych w TOTU -SPZOZ

ogłoszenie konkursu

Informacja o przedmiocie konkursu

Szczegółowe warunki

formularz oferenta