Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Ogłoszenie

 02.07.2021

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej informuje, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie modernizacji pomieszczeń w siedzibie Tarnogórskie Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- SPZOZ ”  ogłoszonym   dnia 15.06.2021r.  wybrana  została oferta złożona przez firmę: PRB DAR-BUD Dariusz Tobor, ul. Grodzka 58, 42-600 Tarnowskie Góry

Suma uzyskanych punktów: 100

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast