Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Procedura postępowania przyjęcia pacjenta w warunkach pandemii COVID-19

 27.10.2020

 1. Do ośrodka mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W poczekalni mogą znajdować się tylko 2 osoby z zachowaniem 2m odstępu. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz ośrodka.
 3. Do ośrodka przychodzi jeden pacjent, bez osób towarzyszących; w przypadku dziecka jedna osoba towarzysząca- opiekun faktyczny.
 4. Przed podejściem do rejestracji należy zdezynfekować ręce bezdotykowym dozownikiem z płynem dezynfekcyjnym, wiszącym przy wejściu do ośrodka.
 5. Po wejściu do ośrodka obowiązkowo zostaje zmierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego przez pracownika rejestracji. W przypadku wyniku powyżej 37,5°C  lub w przypadku odmowy temperatury pracownik ma prawo poprosić o opuszczenie terenu ośrodka i kontakt telefoniczny.
 6. W przypadku kiedy pracownik zauważy niepokojące sygnały ( kaszel, katar, duszności) również ma prawo poprosić o opuszczenie terenu ośrodka.
 7. Podczas osobistego kontaktu należy stosować środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych oraz rękawiczek lub dezynfekcji rąk. Zwolnienie z noszenia maseczek dotyczy tylko:
 1. Podczas przyjmowania pacjentów indywidualnych, każdy pacjent musi zachować odstęp co najmniej 2m (wg wyznaczonych stref na podłodze).
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem dezynfekującym.
 3. Podczas pobytu na Oddziale, jeśli nie jest to konieczne, pacjenci nie przemieszczają się po terenie Ośrodka.
 4. Pacjenci przebywający na Oddziale zobowiązani są do częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, zgodnie z instrukcją. Przed salą terapeutyczną dostępny jest dozownik łokciowy z płynem dezynfekującym.
 5. Pacjenci podczas terapii nie zmieniają krzeseł.