Punkt konsultacyjny

Program punktu informacyjno – konsultacyjnego

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Program punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ofiar przemocy domowej.

Zakres pomocy Punktu Konsultacyjnego:

  1. Podejmowanie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną:
  1. Opracowanie doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej.
  2. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocom domową w zakresie: prawnym, medycznym, psychologicznym i socjalnym.
  3. Podejmowanie działań interwencyjnych względem ofiar przemocy w rodzinie polegających na informowaniu odpowiednich służb socjalnych, policji oraz sądu.
  4. Codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie Ośrodka zapewniona będzie możliwość zdobycia informacji o procedurze spowodowania leczenia odwykowego, w tym pomoc przy składaniu wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  5. Przyjmowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tarnowskie Góry

Punkt konsultacyjno-informacyjny finansowany ze środków
gminy Tarnowskie Góry.