RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

RODO

Klauzule informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi (pliki PDF):


Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Karłuszowiec 11
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 769 00 01/ 02


Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych w Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest pani Magdalena Kandziora- Hora, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail: totu-zoz@wp.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.