Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Rozstrzygnięcie konkursu

 27.12.2022

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych wykonywanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach

podaje do wiadomości, oferty które zostały przez Komisję Konkursową wybrane jako najkorzystniejsze i z którymi zostaną zawarte umowy na świadczenia zdrowotne okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert