ŚWIETLICA "KRYJÓWKA"

Świetlica socjoterapeutyczna działająca przy TOTU to forma wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Świetlica socjoterapeutyczna

swietlicaŚwietlica jest miejscem dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia.

Celem pracy świetlicy jest opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych oraz organizowanie czasu wolnego. Wychowankowie świetlicy mają możliwość brania udziału w różnorodnych zajęciach, takich jak:

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Wymagana jest zgoda rodziców.


Tarnowskie Góry

Świetlica socjoterapeutyczna finansowana jest ze środków
gminy Tarnowskie Góry.