NASZA KADRA

Nasza kadra to, wykwalifikowany zespół profesjonalistów z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Poznaj naszych terapeutów

PIOTR SOBCZAK

PIOTR SOBCZAK

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Śląski oraz Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński, psychoterapeuta – certyfikat Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej.

SYLWIA FRĄC

SYLWIA FRĄC

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystentka psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy, ukończyła całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez SNPPTP w podejściu psychodynamicznym. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej zajmuje się konsultacjami, terapią indywidualną i grupową w ramach Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.  W swojej pracy wykorzystuje różne techniki, integrując  podejścia terapeutyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji psychoterapeutycznej. Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

MARZENA TWARDOWSKA

MARZENA TWARDOWSKA

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1998 roku. Psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 478, 2008 rok). Specjalista psychologii klinicznej (2013 rok). Jest  superwizorem psychoterapii (certyfikat nr 159, 2017 rok). Kierownik Poradni Leczenia Nerwic.

MAŁGORZATA FATEK-SKOBEL

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KBdsPN i PARPA), terapeuta motywujący, w trakcie przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty (ukończony całościowy kurs podyplomowy) atestowanego przez Sekcję Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach Studium Terapii Uzależnień na SWPS w Katowicach oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Natanaelum w Lublinie. Współorganizowała działania profilaktyczne na Przystanku Woodstock i Pol’and’Rock. Pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz  w Poradni Leczenia Nerwic. Korzysta z systematycznej superwizji swojej pracy. Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

WOJCIECH TWARDOWSKI

WOJCIECH TWARDOWSKI

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Od kilkunastu lat zajmuje się indywidualną i grupową psychoterapią osób uzależnionych od różnych substancji i zachowań. Pomaga także członkom rodzin osób uzależnionych. Kontynuuje szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod egidą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Korzysta z systematycznej superwizji swojej pracy. Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Monika Owczarek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta.

Adrian Dera

ADRIAN DERA

Pedagog resocjalizacyjny, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu,  Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz współprowadzi grupę ambulatoryjną dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu.

JULIA GNIELCZYK

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Anna Ganszczyk

ANNA GANSZCZYK-KUMOREK

Psycholog – absolwentka wydziału psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, specjalista psychoterapii uzależnień. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz współprowadzi grupę dla osób doświadczających trudności w związku z uzależnieniem osoby bliskiej.

Martyna Gołkowska

Martyna Gołkowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się indywidualną pomocą dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Ponadto współprowadzi grupę dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową oraz trudnościami w koncentracji uwagi.

IZABELA WILCZYŃSKA

Psycholog, Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie czteroletniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej zajmuje się konsultacjami, terapią indywidualną i grupową w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Dorota Garus-Dzik

Dorota Garus-Dzik

Psycholog, pedagog specjalny, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Regularnie bierze udział w szkoleniach i kursach z zakresu uzależnień behawioralnych i od substancji  psychoaktywnych oraz terapii dzieci i młodzieży. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej prowadzi terapię indywidualną w ramach Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Katarzyna Handel-Zajac

Katarzyna Händel-Zając

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz współprowadzi grupę zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych po terapii własnej.

IZABELA NAPIÓRKOWSKA

IZABELA NAPIÓRKOWSKA

Pedagog, psycholog, psychoterapeuta PTP nr certyfikatu 585, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości.

Joanna Długosz

Joanna Długosz

Lekarz, specjalista psychiatra, ukończyła Śląską Akademię Medyczną, Wydział Lekarski w Zabrzu w 2000 roku. Specjalizację w psychiatrii uzyskała w 2008 roku, a specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży w 2012 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Krzysztof Stańkowski

Krzysztof Stańkowski

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskał w 1999 roku. W latach 2001 – 2005 uczestniczył w atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) kursie psychoterapii, organizowanym przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Współautor prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich. Po ukończeniu specjalizacji z psychiatrii w 2007 roku podjął pracę w oddziałach dziennych i specjalistycznych poradniach psychiatrycznych na terenie Śląska. W marcu 2010 ukończył roczny kursu terapii poznawczo-behawioralnej prowadzony przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Jerzy Czech

Jerzy Czech

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał w 1971 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dorosłych.

Magdalena Janicka

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskała w 2003 roku, tytuł doktora i specjalizację z psychiatrii uzyskała 2010 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Dorota Burzawa – Żuradzka

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskała w 1991 roku, specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskała w 1998 roku.

Barbara Mrozowska

Lekarz, specjalista psychiatra. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.