NASZA KADRA

Nasza kadra to, wykwalifikowany zespół profesjonalistów z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Poznaj naszych terapeutów

PIOTR SOBCZAK

PIOTR SOBCZAK

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii – Uniwersytet Śląski oraz Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński, psychoterapeuta – certyfikat Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej.

SYLWIA FRĄC

SYLWIA FRĄC

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystentka psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy, ukończyła całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez SNPPTP w podejściu psychodynamicznym. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej zajmuje się konsultacjami, terapią indywidualną i grupową w ramach Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.  W swojej pracy wykorzystuje różne techniki, integrując  podejścia terapeutyczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji psychoterapeutycznej. Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

MAŁGORZATA FATEK-SKOBEL

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KBdsPN i PARPA), terapeuta motywujący, w trakcie przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty (ukończony całościowy kurs podyplomowy) atestowanego przez Sekcję Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach Studium Terapii Uzależnień na SWPS w Katowicach oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Natanaelum w Lublinie. Współorganizowała działania profilaktyczne na Przystanku Woodstock i Pol’and’Rock. Pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz  w Poradni Leczenia Nerwic. Korzysta z systematycznej superwizji swojej pracy. Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

WOJCIECH TWARDOWSKI

WOJCIECH TWARDOWSKI

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Od kilkunastu lat zajmuje się indywidualną i grupową psychoterapią osób uzależnionych od różnych substancji i zachowań. Pomaga także członkom rodzin osób uzależnionych. Kontynuuje szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pod egidą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Korzysta z systematycznej superwizji swojej pracy. Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu.

Monika Owczarek

Monika Owczarek

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej zajmuje się konsultacjami, terapią indywidualną i grupową w ramach Poradni Leczenia Nerwic, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,  oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Kierownik Poradni Leczenia Nerwic.

Adrian Dera

ADRIAN DERA

Pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu,  Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz współprowadzi grupę ambulatoryjną dla osób uzależnionych od alkoholu i hazardu.

JULIA GNIELCZYK

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Anna Ganszczyk

ANNA GANSZCZYK-KUMOREK

Psycholog – absolwentka wydziału psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim, specjalista psychoterapii uzależnień. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz współprowadzi grupę dla osób doświadczających trudności w związku z uzależnieniem osoby bliskiej.

Martyna Gołkowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne psychoterapii dzieci  i młodzieży akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie zajmuje się indywidualną pomocą dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom. Ponadto współprowadzi grupę dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Regularnie bierze udział w szkoleniach, poszerzając swoją wiedzę i warsztat terapeutyczny a pracę poddaje stałej superwizji.

Dorota Garus-Dzik

Dorota Garus-Dzik

Psycholog, pedagog specjalny, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Regularnie bierze udział w szkoleniach i kursach z zakresu uzależnień behawioralnych i od substancji  psychoaktywnych oraz terapii dzieci i młodzieży. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Klaudia Paciorek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Sląskiego, specjalista psychoterapii uzależnień oraz psycholog kliniczny w trakcie procesu certyfikacji. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Współprowadzi grupę dla osób doświadczających trudności w związku z uzależnieniem osoby bliskiej oraz grupę dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.

Joanna Długosz

Joanna Długosz

Lekarz, specjalista psychiatra, ukończyła Śląską Akademię Medyczną, Wydział Lekarski w Zabrzu w 2000 roku. Specjalizację w psychiatrii uzyskała w 2008 roku, a specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży w 2012 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

Krzysztof Stańkowski

Krzysztof Stańkowski

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskał w 1999 roku. W latach 2001 – 2005 uczestniczył w atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) kursie psychoterapii, organizowanym przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Współautor prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich. Po ukończeniu specjalizacji z psychiatrii w 2007 roku podjął pracę w oddziałach dziennych i specjalistycznych poradniach psychiatrycznych na terenie Śląska. W marcu 2010 ukończył roczny kursu terapii poznawczo-behawioralnej prowadzony przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Mateusz Grygiel

Lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskał w 2021 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Magdalena Janicka

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskała w 2003 roku, tytuł doktora i specjalizację z psychiatrii uzyskała 2010 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Dorota Burzawa – Żuradzka

Lekarz, specjalista psychiatra, dyplom ukończenia studiów na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) uzyskała w 1991 roku, specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży uzyskała w 1998 roku. W Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.