Aktualności

Najnowsze informacje z życia naszego ośrodka TO TU.

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej- SPZOZ Poszukuje do współpracy specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

 03.04.2024

 1. Wymagania:

  -specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub

  -osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie żart. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub

  -osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub

  -osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

 2. Oferujemy: – atrakcyjne warunki finansowe

  – różnorodne formy zatrudnienia, możliwe zatrudnienie na część etatu

  – wsparcie merytoryczne i administracyjne